Kameraet fungerer ikke i Windows (2023)

Hvis kameraet ikke fungerer i Windows 11, kan det hende det mangler drivere etter en nylig oppdatering. Det er også mulig at antivirusprogrammet er i ferd med å blokkere kameraet, at personverninnstillingene ikke tillater kameratilgang for enkelte apper, eller at det er et problem med appen du vil bruke.

Før du begynner

Start med å kjøre det automatiserte feilsøkingsverktøyet for kamera i Få hjelp-appen. Få hjelp kjører automatisk diagnostikk og utfører de riktige trinnene for å løse de fleste kameraproblemer.

Åpne Microsoft Få hjelp

Hvis Få hjelp-appen ikke kan løse problemet med kameraet, utfør disse trinnene før du går gjennom de mulige oppførte løsningene:

 • Se etter oppdateringer. Velg Start >Innstillinger > Windows Update > Se etter oppdateringer.

  • Hvis det ikke finnes noen oppdateringer for kameraet, kan du prøve å velge Avanserte alternativer > Valgfrie oppdateringer, og se etter eventuelle driveroppdateringer for kameraet. Tillat installasjon av tilgjengelige oppdateringer, og start deretter enheten på nytt når den er klar.

 • Start PC-en på nytt. Hvis du ikke har startet enheten på nytt fordi kameraet har sluttet å fungere, bør du gjøre det. VelgStart >På/av >Restart . Å vekke enheten fra hvilemodus er ikke det samme som en omstart.

 • Test kameraet med Kamera-appen. Velg Start , og velg deretter Kamera fra appene dine. Hvis du blir bedt om å tillate tilgang til kameraet, velger du Ja. Hvis kameraet fungerer i Kamera-appen, kan det hende at problemet er med appen du prøver å bruke.

  Åpne Kamera

Hvis kameraet fremdeles ikke fungerer, kan du prøve noen andre ting. Du får best resultater ved å prøve mulige løsninger i den rekkefølgen som vises.

Se etter en kamerabryter eller knapp på enheten

Noen bærbare datamaskiner og bærbare enheter har en fysisk bryter eller knapp som aktiverer eller deaktiverer kameraet. Når den er slått av, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner at et kamera er installert. Det kan også gjøre at kameraet viser et bilde av et kamera med en skråstrek gjennom. Hvis den bærbare datamaskinen har en bryter eller knapp, må du sjekke at den er i på-posisjonen før du bruker kameraet.

Disse bryterne eller knappene er kanskje ikke enkle å finne, så pass på at du sjekker alle mulige steder. Det kan for eksempel være:

 • En knapp på tastaturet som er aktivert med Fn-tasten

 • En dedikert kameraknapp på tastaturet
  Kameraet fungerer ikke i Windows (1)

 • En glidebryter på siden av en bærbar datamaskin
  Kameraet fungerer ikke i Windows (2)

 • En liten glidebryter for en lukker, innebygd direkte i kameraet
  Kameraet fungerer ikke i Windows (3)

Kontroller innstillingene

Gi appene tillatelse

Hvis du nylig oppdaterte Windows 11, må du kanskje gi apper tillatelse til å bruke kameraet. Enkelte apper har ikke standardtilgang til kameraet i nyere versjoner av Windows 11.

Slik gir du appene tilgang til kameraet:

 1. Velg Start > Innstillinger > Personvern & sikkerhet > Kamera .

  Gi tilgang til kameraet på denne enheten

 2. Kontroller at Kameratilgang er aktivert.

  Obs!:Hvis kameratilgang for enheten er slått av og nedtonet, må en administrator på enheten aktivere kameratilgang for deg.

  (Video) Kameraet virker ikke

 3. Kontroller at La apper få tilgang til kameraet er slått på.

 4. Velg hvilke apper som skal ha tilgang. Bare apper som ble installert fra Microsoft Store visesi denne listen.

Hvis du har problemer med en app som du ikke installerte fra Microsoft Store, må du kontrollere at La skrivebordsapper få tilgang til kameraet er slått på. Du kan ikke slå av kameratilgang for individuelle skrivebordsapper. Nettlesere, som Microsoft Edge og mange videokonferanseapper som Microsoft Teams er skrivebordsapper som krever at denne innstillingen aktiveres.

Kontroller antivirusprogramvaren

Se etter innstillinger for antivirusprogramvare, se etter innstillinger som blokkerer tilgang til kameraet eller tillatelse til å bruke kameraet.Trenger du hjelp, kan du gå til nettstedet til produsenten av antivirusprogramvaren.

Kontroller maskinvaredriverne

Prøv en annen USB-port og skann etter maskinvareendringer

Hvis du bruker et eksternt kamera, kan du prøve å bruke det med en annen USB-port på enheten din først.Hvis dette ikke fungerer eller hvis kameraet er innebygd i enheten, kan du prøve dette:

 1. Velg Start , skriv inn enhetsbehandling, og velg den deretter fra søkeresultatene.

 2. Finn kameraet under Kameraer, Bildeenheter eller Lyd-, video- og spillkontrollere.

 3. Hvis du ikke finner kameraet ditt, velger du Handling-menyen, og deretter velger du Søk etter maskinvareendringer.

 4. Vent mens programmet søker etter og installerer oppdaterte drivere på nytt. Start enheten på nytt, og åpne deretter Kamera-appen igjen for å teste den.

 5. Hvis disse trinnene ikke løser problemet, fortsetter du til neste trinn.

Rull tilbake kameradriveren

Hvis kameraet slutter å fungere etter en oppdatering, kan du prøve følgende fremgangsmåte:

 1. Høyreklikk (eller trykk og hold) på kameraet i Enhetsbehandling, velg deretter Egenskaper.

 2. Velg Driver-fanen, velg Rull tilbake driver og deretter Ja. (Enkelte drivere oppgir ikke dette alternativet.Hvis driveren ikke har tilbakerullingsdriver tilgjengelig, kan du gå videre til neste løsning.)

 3. Når tilbakerullingen er fullført, starter du enheten på nytt og prøver deretter å åpne Kamera-appen på nytt.

 4. Hvis tilbakerulling ikke fungerer eller ikke er tilgjengelig, fortsetter du til neste trinn.

Avinstaller driveren for kamera og søk etter maskinvareendringer

 1. Høyreklikk (eller trykk og hold) på kameraet i Enhetsbehandling, og velg deretter Egenskaper.

 2. VelgDriver-fanen, og velg Avinstallerenhet. Merk av for Prøv å fjerne driveren for denne enheten, og velg deretter OK.

 3. I Enhetsbehandling går du til Handling-menyen og velger Søk etter maskinvareendringer.

 4. Vent mens programmet søker etter og installerer oppdaterte drivere, start PC-en på nytt, og prøv deretter å åpne Kamera-appen på nytt.

Obs!:Hvis kameraet fremdeles ikke fungerer, kan du se etter hjelp på med kameraprodusentens nettsted.

Bytte til UVC-driver

De fleste tilgjengelige USB-webkameraer er UVC-kompatible kameraer (standard USB Video Class). De fungerer med UVC-driveren som er inkludert i Windows (den innebygde UVC-driveren). Hvis webkameraet ikke fungerer som det skal, kan det å bytte til den innebygde UVC-driveren løse problemet. Følg fremgangsmåten nedenfor for å endre drivere (administratorrettigheter kreves).

Obs!:Den innebygde UVC-driveren støtter kanskje ikke alle funksjonene i kameraet. Det kan for eksempel hende at Windows Hello ansiktsgjenkjenning ikke lenger fungerer hvis den støttes av kameraprodusentens driver ved hjelp av egendefinerte USB-utvidelser som ikke støttes av den innebygde driveren.

 1. Velg Start , skriv inn enhetsbehandling, og velg den deretter fra søkeresultatene.

 2. Finn problemet fra listen over enheter som vises i Enhetsbehandling. Den skal vises under Kameraer eller Bildeenheter.

  (Video) fix Camera / Webcam Not working in Windows 10

 3. Høyreklikk på webkameraenheten, og velg Oppdater driver.

 4. Velg Søk på datamaskinen etter driverprogramvare.

 5. Velg La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen.

 6. Velg USB-videoenhet, og velg deretter Neste for å fullføre driveroppdateringen.

 7. Velg Lukk for å bekrefte innstillinger og gå tilbake til Enhetsbehandling. Webkameraet vises nå under Kameraer-kategorien i Enhetsbehandling listen.

Trenger du mer hjelp?

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker kameraet, kan du se hvordan du bruker Kamera-appen.

Finn svar i foraene

Hvis de foregående løsningene ikke løste problemet, kan du prøve å søke etter lignende problemer iMicrosoft Community forum og søke etter Kamera. Hvis du ikke finner noen løsning, anbefaler vi deg å dele erfaringene dine der og komme tilbake senere for å lese svarene.

Send inn tilbakemelding

Hvis du har prøvd trinnene i denne artikkelen uten å finne en løsning som fungerer, kan du bruke Windows Tilbakemeldingshub for å rapportere problemet. Dette hjelper Microsoft med å finne årsaken til problemet og forbedre opplevelsen din.

Ta med detaljer om hva du gjorde eller bestemte trinn du holdt på med da problemet oppstod. Sørg for at du brukerGjenskap problemet mittnår du sender tilbakemelding fra Tilbakemeldingshub.

Åpne Tilbakemeldingshub

Beslektede emner

 • Slik bruker du Kamera-appen

 • Importere bilder og videoer fra telefonen til PC-en

Når kameraet ikke fungerer i Windows 10, kan det mangle drivere etter en nylig oppdatering. Det er også mulig at antivirusprogrammet er i ferd med å blokkere kameraet, at personverninnstillingene ikke tillater kameratilgang for enkelte apper, eller at det er et problem med appen du vil bruke.

Før du begynner

Start med å kjøre det automatiserte feilsøkingsverktøyet for kamera i Få hjelp-appen. Få hjelp kjører automatisk diagnostikk og utfører de riktige trinnene for å løse de fleste kameraproblemer.

Åpne Microsoft Få hjelp

Hvis Få hjelp-appen ikke kan løse problemet med kameraet, utfør disse trinnene før du går gjennom de mulige oppførte løsningene:

 • Se etter oppdateringer. Velg Start, og velg Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet > Windows Update > Se etter oppdateringer. Hvis du ser alternativet for å vise valgfrie oppdateringer, kan du velge den for å se om det finnes tilgjengelige oppdateringer for kameraet ditt. Tillat installasjon av tilgjengelige oppdateringer, og start deretter enheten på nytt når den er klar.

 • Start PC-en på nytt. Hvis du ikke har startet enheten på nytt fordi kameraet har sluttet å fungere, bør du gjøre det. Velg Start , og velg deretter På/av > Start på nytt. Å vekke enheten fra hvilemodus er ikke det samme som en omstart.

 • Test kameraet med Kamera-appen. Velg Start og velg deretter Kamera fra listen over apper. Hvis du blir bedt om å tillate tilgang til kameraet, velger du Ja. Hvis kameraet fungerer i Kamera-appen, kan det hende at problemet er med appen du prøver å bruke.

  Åpne Kamera

Hvis kameraet fremdeles ikke fungerer, kan du prøve noen andre ting. Du får best resultater ved å prøve mulige løsninger i den rekkefølgen som vises.

Se etter en kamerabryter eller knapp på enheten

Noen bærbare datamaskiner og bærbare enheter har en fysisk bryter eller knapp som aktiverer eller deaktiverer kameraet. Når den er slått av, gjenkjenner ikke enheten at det er installert et kamera, eller det kan føre til at kameraet viser et bilde av et kamera med en skråstrek gjennom det. Hvis datamaskinen har en bryter eller knapp, må du kontrollere at den er i på-posisjonen før du bruker kameraet.

(Video) Camera not Working in Windows 11 - (2022 FIX)

Disse bryterne eller knappene er kanskje ikke enkle å finne, så pass på at du sjekker alle mulige steder. Det kan for eksempel være:

 • En glidebryter på siden av en bærbar datamaskin
  Kameraet fungerer ikke i Windows (4)

 • En knapp på et tastatur med et kameraikon
  Kameraet fungerer ikke i Windows (5)

 • En liten glidebryter for en lukker, innebygd direkte i kameraet
  Kameraet fungerer ikke i Windows (6)

Kontroller innstillingene

Gi appene tillatelse

Hvis du nylig har oppdatert Windows10, må du kanskje gi apper tillatelse til å bruke kameraet. Enkelte apper har ikke standardtilgang til kameraet i nyere versjoner av Windows10.

Hvis du vil gi enheten din tilgang til kameraet, velger du Start , deretterInnstillinger>Personvern>Kamera. IGi tilgang til kameraet på denne enheten, hvis Kameratilgang for denne enheten er deaktivert, velger du Endre og slår på Kameratilgang for denne enheten.

Gi tilgang til kameraet på denne enheten

Obs!:Hvis kameratilgang for enheten er deaktivert, og du ikke kan velge Endre, må du ha en administrator på enheten for å aktivere kameratilgang for deg.

Før apper får tilgang til kameraet, må du kontrollere at kameratilgang er aktivert for apper i brukerkontoen din. Kontroller atLa apper få tilgang til kameraet er aktivert.

Når du har aktivert tilgang til kameraet, går du ned til Velg hvilke Microsoft Store-apper som kan få tilgang til kameraetog aktivere kameratilgang for appene du vil. Bare apper som er installert fra Microsoft Store, vises i denne listen.

Hvis du har installert appen fra internett, en CD, en USB-stasjon eller hvis IT-administratoren har installert appen for deg, kan det hende at den ikke er en Microsoft Store-app. Hvis du vil sjekke, kan du gå til Gi skrivebordsappene tilgang til kameraet og sørge for at det er slått på. Nettlesere (for eksempel Microsoft Edge) og mange videokonferanseapper (for eksempel Microsoft Teams) er skrivebordsapper som krever at denne innstillingen aktiveres.

Kontroller antivirusprogramvaren

Se etter innstillinger for antivirusprogramvare, se etter innstillinger som blokkerer tilgang til kameraet eller tillatelse til å bruke kameraet.Trenger du hjelp, kan du gå til nettstedet til produsenten av antivirusprogramvaren.

Kontroller maskinvaredriverne

Prøv en annen USB-port og skann etter maskinvareendringer

Hvis du bruker et eksternt kamera, kan du prøve å bruke det med en annen USB-port på enheten din først.Hvis dette ikke fungerer eller hvis kameraet er innebygd i enheten, kan du prøve dette:

 1. Skriv inn Enhetsbehandling i Søk på oppgavelinjen, og velg den deretter fra søkeresultatene.

 2. Finn kameraet under Kameraer, Bildeenheter eller Lyd-, video- og spillkontrollere.

 3. Hvis du ikke finner kameraet ditt, velger du Handling-menyen, og deretter velger du Søk etter maskinvareendringer.

 4. Vent mens programmet søker etter og installerer oppdaterte drivere, start enheten, og prøv deretter å åpne Kamera-appen på nytt.

 5. Hvis disse trinnene ikke løser problemet, fortsetter du til neste trinn.

Sjekk for en inkompatibel kameradriver

Noen eldre kameraer som ble laget for eldre enheter, er ikke kompatible med Windows 10. Her ser du hvordan du kan kontrollere om et kamera er kompatibelt:

 1. I Enhetsbehandling ser du etter kameraet ditt under Kameraer, Bildeenhet eller Lyd, video og spillkontrollere.

 2. Høyreklikk (eller trykk og hold) på navnet på kameraet, og velg deretter Egenskaper.

 3. Velg Driver-fanen, velg Driverinformasjon-knappen, og se etter et filnavn som inneholder stream.sys. Hvis du ser en slik fil, ble kameraet ditt laget før Windows7, og du må erstatte det med et nyere kamera.

 4. Hvis du ikke finner et filnavn som inneholder stream.sys, fortsetter du til neste trinn.

Rull tilbake kameradriveren

Hvis kameraet slutter å fungere etter en oppdatering, kan du prøve følgende fremgangsmåte:

(Video) How To FIX Camera NOT Working on Windows 10 Problem

 1. Høyreklikk (eller trykk og hold) på kameraet i Enhetsbehandling, og velg deretter Egenskaper.

 2. Velg Driver-fanen, velg Rull tilbake driver og deretter Ja. (Enkelte drivere oppgir ikke dette alternativet.Hvis driveren ikke har tilbakerullingsdriver tilgjengelig, kan du gå videre til neste løsning.)

 3. Når tilbakerullingen er fullført, starter du enheten på nytt og prøver deretter å åpne Kamera-appen på nytt.

 4. Hvis tilbakerulling ikke fungerer eller ikke er tilgjengelig, fortsetter du til neste trinn.

Avinstaller driveren for kamera og søk etter maskinvareendringer

 1. Høyreklikk (eller trykk og hold) på kameraet i Enhetsbehandling, og velg deretter Egenskaper.

 2. VelgDriver-fanen, og velg Avinstallerenhet. Velg avmerkingsboksen for Slettdriverprogramvaren for denne enheten, og velg OK.

 3. I Enhetsbehandling går du til Handling-menyen og velger Søk etter maskinvareendringer.

 4. Vent mens programmet søker etter og installerer oppdaterte drivere, start PC-en på nytt, og prøv deretter å åpne Kamera-appen på nytt.

Obs!:Hvis kameraet fremdeles ikke fungerer, kan du se etter hjelp på med kameraprodusentens nettsted.

Bytte til UVC-driver

De fleste tilgjengelige USB-webkameraer er UVC-kompatible kameraer (standard USB Video Class). De fungerer med UVC-driveren som er inkludert i Windows (den innebygde UVC-driveren). Hvis webkameraet ikke fungerer som det skal, kan det å bytte til den innebygde UVC-driveren løse problemet. Følg fremgangsmåten nedenfor for å endre drivere (administratorrettigheter kreves).

Obs!:Den innebygde UVC-driveren støtter kanskje ikke alle funksjonene i kameraet. Det kan for eksempel hende at Windows Hello ansiktsgjenkjenning ikke lenger fungerer hvis den støttes av kameraprodusentens driver ved hjelp av egendefinerte USB-utvidelser som ikke støttes av den innebygde driveren.

 1. Skriv inn Enhetsbehandling i Søk på oppgavelinjen, og velg den deretter fra søkeresultatene.

 2. Finn problemet fra listen over enheter som vises i Enhetsbehandling. Den skal vises under Kameraer eller Bildeenheter.

 3. Høyreklikk på webkameraenheten med musen, og velg Oppdater driver.

 4. Velg Søk på datamaskinen etter driverprogramvare.

 5. Velg La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen.

 6. Velg USB-videoenhet, og velg deretter Neste for å fullføre driveroppdateringen.

 7. Velg Lukk for å bekrefte innstillinger og gå tilbake til Enhetsbehandling. Webkameraet vises nå under Kameraer-kategorien i Enhetsbehandling-listen.

Trenger du mer hjelp?

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker kameraet, kan du se hvordan du bruker Kamera-appen.

Finn svar i foraene

Hvis de foregående løsningene ikke løste problemet, kan du prøve å søke etter lignende problemer iMicrosoft Community forum og søke etter Kamera. Hvis du ikke finner noen løsning, anbefaler vi deg å dele erfaringene dine der og komme tilbake senere for å lese svarene.

Send inn tilbakemelding

Hvis du har prøvd trinnene i denne artikkelen og ikke finner en løsning som fungerer, kan du bruke Windows Tilbakemeldingshub til å rapportere en feil. Dette hjelper Microsoft å finne årsaken til problemet.

Ta med detaljer om hva du gjorde eller bestemte trinn du holdt på med da problemet oppstod. Sørg for at du brukerGjenskap problemet mittnår du sender tilbakemelding fra Tilbakemeldingshub.

Åpne Tilbakemeldingshub

Hvis du vil ha hjelp til å sende inn tilbakemelding med Tilbakemeldingshub, kan du seSende tilbakemelding til Microsoft med Tilbakemeldingshub-appen.

(Video) Hvordan endre kamerainnstillinger i Microsoft Teams

Beslektede emner

 • Fikse manglende kamerabilder i Windows10

 • Importere bilder og videoer fra telefonen til PC-en

FAQs

Why doesn't my camera work in Windows? ›

When your camera isn't working in Windows 10, it might be missing drivers after a recent update. It's also possible that your antivirus program is blocking the camera, your privacy settings don't allow camera access for some apps, or there's a problem with the app you want to use.

Why won t my camera work? ›

Press and hold the Camera app, and tap the “i" button to open the app info menu. Go to the Storage & cache menu. Tap Clear cache. Try using your camera again.

How do I troubleshoot my camera on Windows 10? ›

Make sure that the app that you are trying to use your camera on has permission to access the webcam. To fix this laptop camera issue, go to the Settings app on your computer, click on Privacy, select Camera under “App Permissions” and switch the camera access from Off to On.

How do I fix my camera on my laptop? ›

Why is My Camera Not Working on Laptop | Fix Camera Not Working
 1. Solution 1 - Allow Camera Permission (Windows Settings)
 2. Solution 2 - Update Driver of Laptop Camera (Device Manager)
 3. Solution 3 - Apply Troubleshooting (Control Panel)
 4. Solution 4 - Rollback Camera Driver (Device Manager)
Sep 22, 2022

How do I get my camera to work on Windows? ›

To open up your webcam or camera, select the Start button, then select All apps, and then select Camera in the list of apps. If you have multiple cameras, you can switch between them by selecting Change Camera at the top right once the Camera app is opened.

How do I connect my camera to Windows? ›

Most webcams have a USB cable connected to them. Plug the USB cable into an available USB port on your computer. USB ports are on the back of the computer or the sides of a laptop. Newer operating systems, like Windows 8 and Windows 10, should recognize the webcam as connected.

How do I reset my camera? ›

Android ™: Tap on the gear icon of the camera you want to remove and then tap on the bin icon at the top right corner.
...
How can I hard reset my camera?
 1. Hold down the 'Pair' button.
 2. Turn the camera off while holding down the 'Pair' button.
 3. After 10 seconds turn the camera back on, while still holding down the 'Pair' button.

How do I restart my camera? ›

Method 1: Restart the Camera

Exit the camera app on your Android. Wait for few minutes and then tap on the Camera icon to restart the app.

How do I reset my camera driver Windows 10? ›

To update the camera driver to fix problems on Windows 10, use these steps:
 1. Open Start.
 2. Search for Device Manager, and click the top result to open the app.
 3. Expand the Imaging devices, Cameras, or Sound, video and game controllers branch.
 4. Right-click the webcam and select the Update driver option.

What is the most common reason for the camera to stop working in Windows 10 ?*? ›

Install/Update The Camera Driver

As we mentioned earlier, the most common reason behind the camera not working on a Windows 10 device is the driver issue. To check the driver for the camera on your Windows 10 desktop or laptop, follow these steps. Open the Device Manager.

How do I restart and reinstall the camera app in Windows 10? ›

Click Start -> Settings -> Apps -> Apps & features.

Scroll down to find Camera app in the app list. Click it. Next click Advanced options link under Camera app. In the new Camera settings window, you can click Reset button under Reset section to revert the Camera app to its default settings.

Why is my PC camera showing a black screen? ›

Adjust your permissions.

Your webcam's screen may appear black in the app you're using if the app doesn't have permission to access the cam. To adjust your permissions: Open the Start menu and click the Settings gear. Click Privacy.

Why is my camera just a black screen Windows 10? ›

If you still are getting a black screen, then there maybe a corruption with your Windows operating system. In this case, you might need to reinstall Windows. If this doesn't work, then you might need to update your BIOS.

Videos

1. you have denied access to your devices ome tv fix the problem in 2022
(javadparzival)
2. Windows 10/11: Advanced memory diagnostics and troubleshooting
(TechsavvyProductions)
3. Fix We can't find your camera Error 0xA00F4244 in Windows 11 / 10 | How To Solve Camera 📷✔️
(Victor Explains)
4. Berechtigung für Webcam & Mikrofon einstellen - Windows 10
(WindowsPower)
5. Lenovo laptop camera not working - Fixed
(Amer Khaqan)
6. Camera Not Working Windows 10 - Quick Fix
(MDTechVideos)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 04/28/2023

Views: 5838

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.